..

 

 

 

    POPŻ "Podprogram 2017"

Czas realizacji sierpień 2017 - czerwiec 2018

   

    Informujemy, że zakończyliśmy realizację Podprogramu 2017. Pomocą żywnościową objęliśmy 4546 osób w tym 2310 kobiet i 2236 mężczyzn.

    Wydaliśmy 230,3112 ton żywności  co stanowi 44160 sztuk paczek oraz 1,74343 t.  artykułów spożywczych  pozyskanych we własnym zakresie.

    ZO PKPS wraz z Zarządami Gminnymi PKPS (OPL) w ramach środków towarzyszących przy dystrybucji żywności prowadził działania towarzyszące mające na celu szerzenie wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania wśród dzieci i rodzin. Wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym przekazanie podstawowej wiedzy i zasad  zdrowego żywienia dzięki, którym uczestnik będzie mógł przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny ( w tym zweryfikować i wyeliminować  złe nawyki żywieniowe.)  Ponadto integracja i mobilizacja środowisk lokalnych w edukacji kulinarnej na rzecz żywienia dzieci i osób starszych.

W ramach tych działań zorganizowaliśmy:

  • 3 warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia dla 53 osób

  • 4 warsztaty edukacji ekonomicznej dla 80 osób

  • 19 programy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania  marnotrawieniu żywności dla 263 osób

  • 15 warsztatów kulinarnych dla 213 osób.

Ogólnie zorganizowano 41 warsztatów dla 609 beneficjentów.

   ***************************************************************

 

 

 Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2017 muszą spełniać wymogi:

  • Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2017 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%): - zgodnie z wytycznymi IZ z 21czerwca 2017 roku:

  • 1.268,00PLN dla osoby samotnej,

  • 1.028,00PLN dla jednego członka w rodzinie

    Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w Programie odbywa się przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki.

    Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

    W Podprogramie 2017 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi 50,45kg i obejmuje następujące produkty:

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

1.

Makaron jajeczny

9

4,5

2.

Ryż biały

4

4

3.

Herbatniki maślane

3

0,6

4.

Mleko UHT

7

7

5.

Ser

podpuszczkowy dojrzewający

 

6

 

2,4

6.

Groszek z marchewką

10

4

7.

Fasola biała

10

4

8.

Koncentrat pomidorowy

11

1,76

9.

Powidła śliwkowe

5

1,5

10.

Gulasz

wieprzowy z warzywami

 

2

 

1,7

 

11.

Filet z makreli w oleju

10

1,7

12.

Szynka drobiowa

10

3

13.

Cukier biały

4

4

14.

Olej rzepakowy

4

4

15.

Buraczki wiórki

3

1,05

16.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

 

1

 

0,5

17.

Kasza gryczana

4

2

18.

Szynka wieprzowa mielona

7

2,1

19.

Pasztet wieprzowy

4

0,64

20.

Kabanosy

1

0,36

21. Miód

1

0,40

 

Suma

 

51,21

 

Podprogram 2017 realizują nasze placówki PKPS:

- Zarząd Gminny PKPS Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31, tel. (83) 343 32 84

- Zarząd Gminny PKPS Drelów, 21-355 Drelów ul. Szkolna 10, tel. (83) 372 00 18

- Zarząd Gminny PKPS Jabłoń, 21-205 Jabłoń, ul. Zamoyskiego 27, tel. (83) 356 00 06

- Zarząd Gminny PKPS Kodeń, 21-509 Kodeń, ul.1 Maja 20, tel. (83) 375 41 50

- Zarząd Gminny PKPS Komarówka Podlaska, 21-311 Komarówka Podlaska, ul.1Armii Wojska Polskiego 13, tel. (83) 353 54 81

- Zarząd Gminny PKPS Konstantynów, 21-543 Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 2, tel. (83) 341 50 84

- Zarząd Gminny PKPS Leśna Podlaska, 21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, tel. (83) 345 07 41

- Zarząd Gminny PKPS Milanów, 21-210 Milanów, ul. Kościelna 11a, tel. (83) 356 76 38

- Zarząd Gminny PKPS Piszczac, 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8, tel. (83) 377 80 86

- Zarząd Gminny PKPS Podedwórze, 21-222 Podedwórze, tel. (83) 379 50 37

- Zarząd Gminny PKPS Rokitno, 21-504 Rokitno, tel. (83) 345 35 64

- Zarząd Gminny PKPS Siemień, 21-220 Siemień, ul. Stawowa 1b, tel. (83) 354 71 58

- Zarząd Gminny PKPS Terespol, 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 47, tel. (83) 375 37 48

- Zarząd Gminny PKPS Tuczna, 21-523 Tuczna, tel. (83) 377 10 01

- Zarząd Gminny PKPS Wisznice, 21-580 Wisznice, ul. Rynek 35, tel. (83) 378 24 42

- Zarząd Gminny PKPS Zalesie, 21-512 Zalesie, ul. Warszawska 34, tel. (83) 375 75 21

- Zarząd Okręgowy PKPS dla mieszkańców Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14

    W ramach dystrybucji artykułów spożywczych PKPS będzie prowadził cykliczne działania oferowane odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Planowane są warsztaty edukacyjne, dietetyczne i kulinarne. Termin i miejsce znajdzie się w harmonogramie działań.

    Skargi i wnioski dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34.    

Harmonogram działań Podprogram 2017

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych, aktualnie, warsztatów są zamieszczane na tablicach i plakatach informacyjnych w OPL oraz OPS, dostępnych wszystkim zainteresowanym beneficjentom.

Informujemy, że od sierpnia do grudnia 2017r.  zorganizowano 24 warsztaty dla 345 beneficjentów.